Шаблоны Joomla 3 тут

Завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін кафедри  на період з 03.02.2014 р. по 10.02.2014 р, у зв'язку із перенесенням навчальних занять

У зв'язку із складними погодними умовами та згідно наказу № 26 оп від 03.02.2014 р. "Щодо перенесення навчальних занять",  початок ІІ семестру 2013/2014 н.р. для студентів денної форми навчання переноситься з 03.02.2014 р. на 10.02.2014. На цей період студентам,  які вивчають дисципліни кафедри прикладної економіки, виносяться на самопідготовку наступні теми:

 

 

Бакунов О.О., к.е.н., професор 2 курс, спеціальність МТ, РІПР Економіка праці та соціально-трудові відносини Тема 1 Труд як основа життєдіяльності чоловіка та суспільства.
       
Баранцева С.М., к.е.н., доцент 2 курс, спеціальність УПЕП Основи наукових досліджень Тема 1 Специфіка науково-дослідної діяльності
  2 курс, спеціальність ОА, Фін, БС Ризикологія Завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів
  3 курс(скор), спеціальність ЕП Ціноутворення та цінова політика  Тема 1 Теоретичні основи ринкового ціноутворення
       
Близький Р.С., д.е.н., доцент 4 курс (скор), спеціальність ЕП  Конкурентоспроможність підприємства Тема 1 Сутність конкуренції та конкурентоспроможності
  3 курс(скор), спеціальність ЕП Організація виробництва Тема Предмет і задачі курсу
       
 Донець Л.І., к.е.н., професор 5 курс, спеціальність ЕП  Управління знаннями  Тема 4 Процесс управління знаннями та його роль в оптимізації діяльності
       
 Защук М.С., к.е.н., доцент 5 курс, спеціальність ЕП  Соціальна відповідальність бізнесу Тема 4 Інструменти оцінки інформаційної політики підприємств
  5 курс, спеціальність ЕП Організаційний розвиток підприємства Тема 4 Сучасні організаційні типи інтеграційних підприємств
       
Лісова Н.О., к.е.н., доцент 1 курс, спеціальність УПЕП Сталий розвиток Тема 1 Історія виникнення та сутність концепції сталого розвитку
       
 Лутай Л.А., д.е.н., професор 3 курс, спеціальність МЕ  Економіка праці та СТВ

Тема 2 Праця як основа життєдіяльності чоловіка та суспільства

Тема 3 Зайнятість та безробіття

       
 Романенко Н.Г.,   ст. викладач 3 курс (скор), спеціальність ЕП  Підприємсництво і бізнес-культура  Тема 1 Підприємництво, як характерна риса економічного розвитку суспільства
       
 Сергєєва О.В., к.е.н., доцент 4 курс (скор), спеціальність ЕП   Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

 Анотація дисципліни

Тема 1 Теоретричні підходи до процесу прийняття рішень

Зміст проекту з дисципліни

       
 Смирнов Є.М., к.е.н., доцент 5 курс, спеціальність ЕП  Цінові стратегії  Тема 4 Цінове позиціювання та вибір цінової стратегії