С целью создания условий обучения студентов, которые оформили индивидуальное посещение занятий в 1 семестре 2015-2016 учебного года дается перечень заданий и учебно-методических материалов  по дисциплинам кафедры:

 

2 курс

 "Підприємництво та бізнес-культура" для студентів напряму підготовки "Економіка підприємства" та "Управління персоналом та економіка праіці"  - Кравченко Ю.О., Бакунов О.О.

 "Ринок праці" для судентів напряму підготовки "Управління персоналом та економіка праці" . - Защук М.С.

 "Рекрутинг" для студентів напряму підготовки  "Управління персоналом та економіка праці" - Cмирнов Є.М.

"Ризикологія" для студентів напряму підготовки  "Облік  і аудит", "Фінанси і кредит"  - Баранцева С.М.

 "Типологія поведінки у бізнесі" для студентів напряму підготовки "Управління персоналом та економіка праці"  - Донець Л.І.

3 курс

"Організація виробництва" для студентів напряму підготовки  "Економіка підприємства"  - Смирнов Є.М.

"Економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів скороченої форми навчання напряму підготовки  "Економіка підприємства"  - Сергеева О.В.

"Ціноутворення" для студентів напряму підготовки  "Економіка підприємства - Бакунов О.О.

4 курс

"Економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів напряму підготовки  "Облік і аудит", "Фінанси і кредит" - Донець Л.І.

"Економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів напряму підготовки  "Маркетинг"  - Сергєєва О.В.

"Маркетингове ціноутворення" для студентів  напряму підготовки  "Маркетинг"  - Баранцева С.М.

"Обг'рунтування господарських рішень та оцінювання ризиків" для студентів напряму підготовки  "Економіка підприємства"  - Сергєєва О.В.

"Конкурентоспроможність підприємства" для студентів напряму підготовки  "Економіка підприємства"  - Смирнов Є.М.

 "Стратегія підприємства" для студентів  напряму підготовки  "Економіка підприємства" повної та скороченої форми навчання  - Защук М.С.

5 курс 

  "Організаційний розвиток підприємства" для студентів  напряму підготовки  "Економіка підприємства"   - Бакунов О.О.

 "Типологія поведінки у бізнесі" для студентів напряму підготовки "Економіка підприємства"  - Донець Л.І.

 "Стратегічне управління підприємства" для студентів  напряму підготовки  "Економіка підприємства"   - Сергєєва О.В.

"Цінові стратегії" для студентів напряму підготовки  "Економіка підприємства"  - Смирнов Є.М.