Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

 

20-21 квітня 2014 р на базі Інституту економіки і управління Донецького національного університету імені Михайла Туган-Барановського  кафедрою прикладної економіки була проведена  Шоста Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Економіка і управління: погляд молоді»

 

До складу оргкомітету конференції увійшли:

Азарян О. М.

проректор з наукової роботи ДонНУЕТ, д.е.н., проф., акад. АЕН України, заслужений діяч науки і техніки України, голова оргкомітету

Фролова Л. В.              

директор ІЕУ, д.е.н., проф., акад. АЕН України, заступник голови

Донець Л.І.        

професор кафедри прикладної економіки, к.е.н., проф., вчений секретар

Балабанова Л. В.

зав. кафедри маркетингового менеджменту, д.е.н., проф., акад. АЕН України, заслужений діяч науки і техніки України

Бакунов О. О.

в. о. зав. кафедри прикладної економіки, к.е.н., проф.

Горожанкіна М. Є.

зав. кафедри економічної теорії, д.е.н., проф. 

Чернега О. Б.         

зав. кафедри міжнародної економіки, д.е.н., проф. 

Моісєєва Ф. А.

зав. кафедри іноземних мов, к.ф.н., доцент 

 

 В конференції прийняли участь 196 студентів із 12 навчальних закладів України, а саме:

  1. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
  2. Донбаська академія будівництва і архітектури
  3. Донецький національний технічний університет
  4. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  5. Київський національний торговельно-економічний університет
  6. Львівська комерційна академія
  7. Луцький національний технічний університет
  8. Національний авіаційний університет, м. Київ
  9. Національний університет ДПС України, м. Київ
  10. Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного університету
  11. Одеський національний економічний університет 
  12. Черкаський державний бізнес-коледж 

 

 

 

 

 

Пленарне засідання відкрила директор

ІЕУ доктор економічних наук,

професор Фролова Лариса Володимирівна

 

  

 

 

 

 

 

        З привітанням учасників конференції виступили:

 

 

в.о. завідувача кафедри

 прикладної економіки кандидат

економічних наук, професор

Бакунов Олександр Олексійович

 

 

 

 

голова Ради молодих вчених, директор Центру просування ідей  StartUP, кандидат економічних наук, доцент Кравченко Олена Сергіївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

На пленарному засіданні з доповідями виступили студенти

 

 

Іванова Надія - Науковий керівник Балабанова Л.В., д.е.н., професор, академік АЕНУ, заслужений діяч науки і техніки України

 

 

Щерба Олена - науковий керівник Смирнов Є.М., к.е.н., доцент

 

   

 

 

Волкова Наталія - науковий керівник Распопова В.А., к.е.н., доцент

   

Далі робота конференції продовжилась по секціям:

 

Маркетинговий менеджмент – сучасна філософія підприємництва

 

Голова – Гасило О.О., к.е.н., доцент кафедри маркетингового менеджменту

Секретар – Логвінова Ю.М., к.е.н., доцент кафедри маркетингового менеджменту

 

 

  

Управління персоналом: проблеми та шляхи їх вирішення

 

Голова – Лутай Л.А., д.е.н., професор кафедри прикладної економіки

Секретар Воскобоєва О.С., асистент кафедри прикладної економіки

 

 

  

Актуальні проблеми економіки підприємства

 

Голова – Бабкін Д.О., к.е.н.,доцент кафедри економіки підприємства

Секретар – Паращенко О.В., ст.викладач кафедри економіки підприємства

 

 

Участь України в процесі економічної глобалізації

 

Голова – Семенов А.А., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки

Секретар – Кузьменко С.С., асистент кафедри міжнародної економіки

 

Становлення постіндустріальної економіки: генерація нових ідей

 

Голова – Горожанкіна М.Є., д.е.н., доцент, зав. кафедри економічної теорії

Секретар – Колосова Ю.В., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії

 

 

 

 

 

Кращі доповіді студентів,були відмічені  грамотами за номінаціями:

за популяризацію міжнародного досвіду вирішення досліджуваної проблеми
за комплексний характер здійснення дослідження
за багатоаспектність міждисциплінарність проблеми, що досліджувалась 
за актуальність теми наукового дослідження
за найкраще висвітлення актуальних проблем
за високий рівень теоретичного обґрунтування проблеми, що досліджувалась
за креативний підхід до вибрано теми дослідження
за кращу презентацію роботи
за високий рівень наукової новизни

 

 

 

Усі студенти  одержали Сертифікати учасника Шостої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Економіка і управління: погляд молоді»

 

 

 

 

 

Результати наукових досліджень студентів, які прийняли участь у конференції опубліковані в у 2-х томах Матеріалів Шостої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Економіка і управління: погляд молоді»