Шаблоны Joomla здесь

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

                    

Доводимо до відома, що готується до друку збірник наукових доповідей студентів «Студентський економічний вісник» Вип. 7, за такими напрямками:

 1. Соціально-економічні проблеми розвитку національного господарства

 2. Мезо- та мікроекономічні умови господарювання підприємств

 3. Стратегії підприємства та шляхи підвищення його конкурентоспроможності

 4. Управління персоналом і економіка праці

 5. Інноваційна та інвестиційна діяльність підприємств

 6. Економіка підприємства

 7. Фінанси і кредити

 8. Маркетинг: теорія та практика

 9. Бухгалтерський облік, контроль і аудит

 10. Економіка  торгівлі та послуг

 11. Підприємницька діяльність та менеджмент

 12. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства

 13. Теорія та практика управління підприємством

   

  Тези доповідей студентів обсягом 2-3сторінки приймаються

  до 20 квітня 2014р. ,

  Вимоги до поданих тез:

  Тези доповіді набираються у текстовому редакторі Microsoft Word. Обсяг тез –  2-3 сторінки формату А4, включаючи рисунки, таблиці, список використаних джерел. Всі поля по 20 мм. Текст має бути вирівняний з обох сторін, набраний через 1 інтервал шрифтом Times New Roman, кегель 14, абзацний відступ – 1,25 см. Редактор формул – MS Equation. Рисунки, схеми мають бути згруповані. Сторінки не нумеруються.

  До тез доповіді додається довідка про автора (авторів) та керівника,

  Структура файлів:

  Тези доповіді й довідка про автора (авторів) та керівника повинні міститися в окремих файлах. Файли повинні мати розширення .doc

  Назва файлу з тезами:  прізвище першого співавтора та номер тематичного напрямку (Петров_5).

  Назва файлу-довідки: прізвище першого співавтора та слово «Заявка» (Петров_Заявка)

  Вартість однієї публікації складає 50 грн.

  Тези доповіді  і довідка про автора (авторів) та керівника  у роздрукованому виді подаються відповідальному секретарю Донець Л.І. (ауд. 4125 – кафедра прикладної економіки). Електронна версія тез і заявки  надсилається електронною поштою.

  e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  Довідки за тел.: 8-095-518-35-98 (Донець Любов Іванівна)

  Приклад оформлення тез доповіді та списку використаних джерел

   

  Смирнова Н.О.

  Керівник: Ізмайлова Н.К., к.е.н., доцент

  Донецький національний університет економіки

  і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

   

  СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  Вступ. В умовах переходу підприємств до ринкових форм господарювання виникає необхідність…

  Основна частина . …

  Висновки. Таким чином, особливості стратегічного управління торговельним підприємством полягають….

  Список використаних джерел (приклад оформлення)

 1. Федоренко В.Г. Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи / В.Г. Федоренко // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С.4-5.

 2. Лобода В.П. Зайнятість: випробування кризою /В.П.Лобода, Н.Г.Орлов // Економіка України. – 2010. – №4. – С. 6-9.

 3. Куликов Г.Т. Мотивация труда наемных работников: монография / Г.Т. Куликов; отв. ред. Д.П. Богиня. – 2-е изд., перераб. – К.: Ин-т демограф. и соц. исследований НАН Украины, 2006. – 244 с.

 4. Полонський, О. М. Економіка праці та соціально – трудові відносини: навч. посіб. / О.М.Полонський, У.С.Расулова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 360 с.

 5. Организация инновационной деятельности в АПК / В.И.Нечаев, В.Ф.Бирман, И.С.Санду и др.; под ред. В.И. Нечаева. – М.: Колос С, 2010. – 328с.

 6. Офіційний сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.uа.

 7. Стимулирование и мотивация персонала торговых предприятий. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.zaprilavkom.ru/articles/education/article 107.

 8. Поліщук О.О. Інноваційні пріоритети розвитку АПК України / О.О.Поліщук. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу:  http://intkonf.org/polischuk-oo-innovatsiyni-prioriteti-rozvitku-apk-ukrayini/

  ВІДОМОСТІ

  про автора та керівника

   

АВТОР(-И)

Прізвище _____________________________

Ім’я     ________________________________

По батькові ___________________________

Інститут (Факультет) _________________

Курс    ________________________________

Тел.     ________________________________

e-mail: ________________________________

КЕРІВНИК

Прізвище  ________________________

Ім’я  ____________________________

По батькові _____________________

Посада  _________________________

Науковий ступінь  ________________

Вчене звання  _____________________

Кафедра  ________________________

Конт. тел. _______________________

Назва  доповіді:___________________________________________________________

Назва напрямку ___________________________________________________________

 Завантажити